Manteniment

Fem el manteniment general d’empreses grans, fent reparació de paviments, reparació de goteres, sostres, banys, etc.

 

Reparem les avaries que es produeixen per l'ús diari i continuat en les instal·lacions.

També fem reformes parcials o totals d'oficines i locals.

L'objectiu del manteniment és mantenir el bon estat o la millora de les instal·lacions en general. Tot això en base a les necessitats de cada client. Aquestes necessitas poden ser puntuals o es pot fer el manteniment combinant necessitats puntuals amb un manteniment programat.

També fem revisions planificades per al correcte manteniment d'instal·lacions evitant possible avaries. Aquests treballs de manteniments es planifiquen prèviament en funció de les necessitats de cada empresa i situació.