Excavacions

Fem tot tipus de treballs d’excavació tant en obra civil com en obra pública, amb màquina retroexcavadora mixta NEW HOLLAND, com poden ser moviments de terres, rompudes, cimentacions, atalussats o murs de pedra en sec, jardins,... 

Fem moviments de terres que consisteix obrir rases, pous, anivellament de terrenys, piscines, etc. Això inclou l'excavació, l'anivellament i l'evacuació del terreny.

 

DSC 0096
DSC 0154

 

Tambe fem murs de contenció per aturar masses de terra quan les condicions ens ho obliguen per aguantar les masses que no es suporten en  les seves pendents naturals. Això succeïx quan l'ample d'una excavació, està restringit per les condicions de la propietat o l'utilització de l'estructura.